martes, 8 de abril de 2008

Casa Mateu


Un tema que dende fa un tiempo m'interesa más y que i pienso y paro cuenta más ye o nombre d'as casas.
Ye conoxito que as casas en os lugars de l'Alto Aragón se reconoxen por un nombre. Tamién en a Catalunya rural, dellá d'istas tierras ya no lo sé (en Andorra tamién?).
Ne b'ha seguntes o treballo y l'ofizio (casa o Ferrero, Esquirador, Pelaire...), l'apellito u o nombre (Francho, Mateu, Chusé, Chorche... -yo he replegato una que ye Casa Franchote-).
Quereba agora charrar d'as casas Mateu que bi ha por tot arreu. Si belún se piensa que ye catalalismo ye entibocato de tot (cal pensar por exemplo que fideus se replega por tot o Semontano). Y mesmo en Ansó bi ha rechistro.


Lugars en os que se documenta: Abargüela, Alquezra, Ansó, Aragüés d'o Puerto, Orante, Candarenas, Aquilué, Otal, Ligüerre d'Ara, Mundot, Salas Altas, Graus, Estadilla, Perarruga, Llaguarres, Lascuarre, Chía, Erisué, Bestué.

Fuen: datos d'Alazet, nº17 (Ch. I. Nabarro), y Onset.

6 comentarios:

Anónimo dijo...

Onset, i tant que a Andorra també es porten, els noms de cases! Des de temps immemorials! De fet, encara et diria més, si no és d'una casa de rang elevat, a Andorra poca cosa hi tens a fer!

I com bé expliques, tant pots trobar noms de cases per oficis, o per noms i malnoms i diminutius, etc. Tot plegat, ben igual que a la Catalunya rural que anomenes.

Jo, que sóc filla d'un poble petit de l'Alt Urgell, el meu pare ve de ca l'Úrsula, la meva mare de cal Bell-lloc, i la casa on ara visc havia sigut ca la Pepa (el nom de la meva besàvia). I al Pla trobem noms com cal Coteró, cal Caup, ca l'Andreuet, cal Farrer, cal Tontomet, cal Cucut, cal Dalmau, cal Babot, cal Pastisser, cal Marquet, cal Biel, cal Colom,... i uns quants més.

Chabier Lozano dijo...

Mateu ye un antroponimo que sale a menuto en la documentación aragonesa medieval, ademés de en las casas. En bielsa i hai una zona que se diz Mateba, que me pienso que ye el femenino de Mateu.

Onset dijo...

Josefina, muitas grazias por toz os datos que das. Ixo que dizes d'Andorra se puede aplicar perfectamén a l'Alto Aragón (as casas fuertes). Ye curioso o nombre de cal Pastisser. Se m'olbidó de meter una atra casa, que ye casa Pelaire y Piquero, que ne b'ha buena casa.

Felquera, tiens razón. Tamién yera común Andreu. Cuántas cosas no nos queda por estudiar encara!

Chabier Lozano dijo...

Podebas preguntar cuál ye el femenino (la duenya de la casa), per viyer se se fa como per aquí alto: de Carrau > Carragua, Cañau > Cañagua, etc. Ye per saber se sale Mategua u Mateba. Mersi.

Onset dijo...

Felquera, ya lo miraré. Por agora no tiengo garra dato.

Unknown dijo...

En Lascellas tenemos casa FRANCHOTE , y muchas más interesantes : l’atravesau , Dios, casero, esquirador, panadero, Vitales, Blecua, Subias, Allue (la están espaldando por desgracia) Guiral, Alvira, Peper, Canudo, Galindo, Piquero, Juan Antonio, Cardiel, Rufo, Clavero, Casero, a Posada, Pallas, la Granja, Gaspar, Escaner, Conte, casa el freno (el antiguo dueño era el que se encargaba de frenar un tren) y muchisismas más